Aanlopen haven

 

Door de drukte en de stroming op de Waal kunt u onze haven vaak niet recht-toe-recht-aan invaren.
Op varendoejesamen.nl is te lezen hoe de haven in te varen.

 

Vanwege ondiepte aan de lage kant van de ingang van de haven is het belangrijk dat u via de hoge kant (de kant waar u de kade ziet) binnenloopt.
In tijden van lage waterstand kunt u daarna het beste via een buitenbocht -rechtsaf- de haven indraaien.

 

Let goed op de beroepsvaart en kijk regelmatig achterom !!

 

 

aanloophaven