Havenreglement

 

Het havenreglement

 

 1. Betreden van de vlotten is voor eigen risico.
 2. Toegang tot de vlotten is exclusief voorbehouden aan leden, hun gasten en passanten.
 3. Een schip dat afgemeerd ligt, mag de schroef niet in werking hebben.
 4. Gebruikers van de haven die schade aan de vlotten veroorzaken, zijn verplicht dit aan de havenmeester te melden.
 5. Leidingwater is in principe bedoeld als drinkwater. Schoonmaken van het schip is toegestaan, indien men bewust omgaat met het kraanwater. Gebruik een spuitpistool, denk aan het milieu.
 6. In de haven mag men geen schadelijke of hinderlijke golfslag veroorzaken. De maximum snelheid is 5 km/uur. Onnodig lawaai vermijden.
 7. Verontreinigen van het oppervlaktewater of de steigers is verboden. Eventuele schades, boetes, processen e.d. zullen worden verhaald op de veroorzaker.
 8. Het is niet toegestaan om grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (zoals machinaal slijpen en lassen) uit te (laten) voeren aan vaartuigen (of onderdelen daarvan) in de haven en/of op het haventerrein.
 9. De container bij het toegangshek aan de westzijde (Havendijk) is bestemd voor het huishoudelijk afval. De code is bekend bij de havenmeester. Let op de aanwijzingen om afval op een verantwoorde manier te scheiden.
 10. Het is verboden om chemisch afval (zoals oude accu’s, afgewerkte olie, verfresten, chemisch producten, verbouwingsafval e.d.) in de container te gooien; dit dient mee naar huis genomen te worden of te worden afgeleverd bij het vuilstation van de gemeente.
 11. Bij het toegangshek aan de oostzijde (Veerweg) staan containers voor glas en textiel.
 12. De kruiwagens die gestald zijn aan de westzijde (Havendijk) en bij het toiletgebouwtje dienen direct na gebruik -schoon- te worden teruggezet.
 13. De toegangshekken aan de oost- en westzijde dienen door een ieder gesloten te worden. De code van beide hekken is bij de havenmeester bekend.
 14. Op de steigers dienen honden aangelijnd te zijn; ze mogen geen gevaar vormen voor gebruikers van de haven.
 15. De elektrische aansluitingen voor passanten zijn beveiligd met 16A.
 16. Passanten die na 15.00 uur in de stadshaven verblijven worden geacht te overnachten en zijn daarmee liggeld verschuldigd.